Μετάβαση στη διαδικτυακή τάξη, κοινωνικοί και συναισθηματικοί δεσμοί, ψυχική ανθεκτικότητα.

ΦΟΡΕΑΣ: Εργαστήριο Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ