Αυτός είναι ένας χρήσιμος οδηγός που αναπτύχθηκε από ψυχολόγους που ήθελαν να απευθυνθούν στα παιδιά, να υποστηρίξουν την αυτό-υπευθυνότητα, να προσφέρουν συμβουλές για αυτοβοήθεια και συνδιαμόρφωση των ειδικών συνθηκών στις οποίες κάθε οικογένεια αναγκάζεται να ζει. Αυτός ο οδηγός μπορεί επίσης να βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν την πανδημία με τα παιδιά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αλλά και να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση του φόβου και του θυμού.

ΦΟΡΕΑΣ: Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ