Έντυπο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσαρμογής των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την πανδημία COVID-19.

ΦΟΡΕΑΣ: Εργαστήριο Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ