Εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψή της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί ενεργητικές μαθησιακές δραστηριότητες, κατάλληλες για παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας.

ΦΟΡΕΑΣ: Πυξίδα- Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ