Повишаване на осведомеността относно онлайн злоупотребите и насилието, включително трафика на хора. Практически съвети за безопасно поведение в Интернет и онлайн.

АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК