Предоставя насоки за разпознаване и предотвратяване на тормоза; предлага практически интерактивни упражнения в класната стая.

АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК