В рамките на проекта REBOOT NOW проведохме сравнително изследване за актуалното състояние в областта на подкрепата на благополучието на децата в училище. След периода на изолация и несигурност, причинени от пандемията COVID-19, ние се интересувахме как тя се отрази на децата в словенските, българските, италианските, гръцките и кипърските училища. От май до декември 2022 г. с помощта на анонимни въпросници събрахме данни на актуалното състояние на учениците в училищата, участващи в проекта. Бяха събрани данни за достъпа до психологически услуги в училище (ако има такива), както и данни за емоционално благополучие и специфични нужди на децата.

Някои от акцентите в доклада са:

  • Затварянето на училищата по време на пандемията е довело до загуба на важни фактори за сигурност за много деца, а именно: (1) загуба на контакт с връстниците, (2) загуба на качествена учебна подкрепа, (3) загуба на възможността за оттегляне от семейството, характеризиращо се с дисфункционални модели, и (4) спиране на училищните и извънкласните дейности. Тази ситуация е оказала сериозно въздействие върху психологическото благополучие на децата. Например в България половината от учениците са изпитвали негативни чувства, като самота, несигурност, раздразнителност и тревожност поради намалените социални контакти.
  • Във всяка от участващите държави по време на училищните локдаун значителен брой деца са се чувствали комфортно у дома си през по-голямата част от времето. Данните относно различните видове насилие сред участниците в проучването сочат, че повечето от тях никога не са били жертви на посочените форми на насилие.
  • Не много деца са споделили с наличните в училище професионалисти за опит и преживявания, свързани с насилие и злоупотребата. Повечето от анкетираните са предпочели да споделят тези преживявания с приятели, родители, баби и дядовци и братя и сестри. Много малка част от децата са споделяли чувствата и преживяванията си с доверени възрастни извън семейството, т.е. с психолог. Тези, които са го направили, са съобщили за проблемите си на психолог с частна практика или от специализиран център за подкрепа.
  • Сред децата, жертви на насилие, само няколко са преживели физически нападения.
  • Броят на децата, които са станали свидетели на насилие, насочено към някой друг в рамките на училищната сграда, е сравнително висок във всички участващи училища.