Наръчникът има за цел да предложи практическа помощ на учителите и други специалисти в областта на образованието за успешно справяне с тормоза в училище. В него е представен подход, основан на активното участие на децата и търсенето на техните предложения за превенция, откриване и справяне с тормоза в училище.

АВТОР: UNICEF България

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК