Цялостен подход за борба с насилието и тормоза в училище. Сайтът представя три програми – “Приятелите на Зипи”, “Приятелите на Ябълката” и 2 програми, разработени от Анимус – “Клас приятели” и “Ключ”, които са насочени към подобряване на уменията на учителите и придобиване на знания за справяне с индивидуалните и груповите проблеми в класната стая. Сайтът предоставя също така полезни статии, ръководства и подбрани добри практики.

АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК