29 СУ „Кузман Шапкарев“ 

Можете да посетите Мобилният психологически кабинет в 29 СУ „Кузман Шапкарев“ всеки понеделник от 14.00 ч. и от 15.00 ч. и всеки четвъртък от 14.30 и 15.30 ч.

Create account
Sign out
Edit My Profile
Booking history
Subscribed items
Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Booking Date Calendar Status
My booking details
close
Booking details
Please select Service
Your Service details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.