Книгата има за цел да помогне на децата да се справят с COVID-19. Фантастичното същество Арио,  обяснява как децата могат да предпазят себе си, семействата си и приятелите си от коронавируса и как да се справят с трудните емоции, когато се сблъскат с нова и бързо променяща се реалност. Книгата е изготвена в сътрудничество с повече от 50 организации, работещи в хуманитарния сектор.

АВТОРInter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings

ЕЗИК: English, Greek, Bulgarian, Italian, Slovenian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК