Анализ на произхода на насилието, основано на пола, и училищния тормоз в училище и връзката им с домашното насилие.

АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК