РАЗГОВОР ЗА НАСИЛИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА

Образование за равенството между половете, психичното здраве, сексуалността и емоционалността.

РАЗГОВОР ЗА НАСИЛИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА

Психично здраве, емоционално развитие, и здравословно общуване.

Психично здраве означава човек да може да се справя с предизвикателствата в живота, да има пълноценни отношения с хората, да е удовлетворен от това което прави и да преследва целите си. Психичното здраве на децата зависи от много фактори. Но на първо място зависи от това да живеят в сигурна среда без насилие. Училището има важна роля за емоционалното благополучие на децата. Те прекарват по-голямата част от времето си в него. Там, те трябва да се научат да общуват с връстниците си и да решават конфликтите си без насилие, да бъдат толерантни към другите.

Психично здраве означава човек да може да се справя с предизвикателствата в живота, да има пълноценни отношения с хората, да е удовлетворен от това което прави и да преследва целите си. Психичното здраве на децата зависи от много фактори. Но на първо място зависи от това да живеят в сигурна среда без насилие. Училището има важна роля за емоционалното благополучие на децата. Те прекарват по-голямата част от времето си в него. Там, те трябва да се научат да общуват с връстниците си и да решават конфликтите си без насилие, да бъдат толерантни към другите.

Защо насилие, основано на пола?

Насилието, основано на пола, е най-често срещаната форма на насилие между подрастващите. То се проявява особено силно в юношеството, когато младите хора достигат своята сексуална зрялост и се вълнуват от всичко, свързано с пола, любовта,  интимността и секса. В тази възраст те се чувстват най-уязвими по отношение на своя пол и сексуална ориентация и могат лесно да станат жертва на злоупотреба. Насилието основано на пола в юношеска възраст се проявява в първите романтични връзки, под формата на училищен тормоз или кибер тормоз.

Характерно за насилието, основано на пола в юношеството е, че младите хора се срамуват да говорят за него с родителите си или с друг възрастен. От това могат да  произтекат много проблеми в зряла възраст, като депресия, тревожност, проблеми в интимността или домашното насилие, което е също форма на насилие, основано на пола.

Нужни са повече възможности за подкрепа на психичното благополучие и безопасността на младите хора в училище.

Защо насилие, основано на пола?

Насилието, основано на пола, е най-често срещаната форма на насилие между подрастващите. То се проявява особено силно в юношеството, когато младите хора достигат своята сексуална зрялост и се вълнуват от всичко, свързано с пола, любовта,  интимността и секса. В тази възраст те се чувстват най-уязвими по отношение на своя пол и сексуална ориентация и могат лесно да станат жертва на злоупотреба. Насилието основано на пола в юношеска възраст се проявява в първите романтични връзки, под формата на училищен тормоз или кибер тормоз.

Характерно за насилието, основано на пола в юношеството е, че младите хора се срамуват да говорят за него с родителите си или с друг възрастен. От това могат да  произтекат много проблеми в зряла възраст, като депресия, тревожност, проблеми в интимността или домашното насилие, което е също форма на насилие, основано на пола.

Нужни са повече възможности за подкрепа на психичното благополучие и безопасността на младите хора в училище.

Какво предлагаме?

Какво предлагаме?

Консултации в училище

Училището има първостепенна роля за изграждане на чувство на сигурност у децата и за премахване на причините за насилие, вкл. и насилие, основано на пола.

Мобилен психологически кабинет за деца родители и учители.

В подкрепа на училищните психолози на разположение е мобилен екип от психолози, с опит в работата с деца и семейства. Кабинетът е лесна и достъпна възможност повече деца от училището и техните родители да получат безплатни консултации и подкрепа от квалифицирани специалисти.

Мобилни кабинети са налични в:

 • Палермо и Чита ди Кастело, Италия
 • Любляна и Шкофие, Словения
 • Атина, Гърция
 • Никозия, Кипър
 • София, България

Консултации в училище

Училището има първостепенна роля за изграждане на чувство на сигурност у децата и за премахване на причините за насилие, вкл. и насилие, основано на пола.

Мобилен психологически кабинет за деца родители и учители.

В подкрепа на училищните психолози на разположение е мобилен екип от психолози, с опит в работата с деца и семейства. Кабинетът е лесна и достъпна възможност повече деца от училището и техните родители да получат безплатни консултации и подкрепа от квалифицирани специалисти.

Мобилни кабинети са налични в:

 • Палермо и Чита ди Кастело, Италия
 • Любляна и Шкофие, Словения
 • Атина, Гърция
 • Никозия, Кипър
 • София, България

Свободно достъпни обучителни материали

Предлагаме библиотека от обучителни материали за млади хора, за учители, училищни психолози и други специалисти в сферата на образованието, за родители и всички възрастни, които полагат грижи за деца, с цел:

 • да повишат познанията си за въздействието върху децата и младите хора на различните видове насилие – училищен тормоз, кибер тормоз, насилие, основано на пола в училище и насилие в романтичните връзки между юноши;
 • да повишат уменията си да  оказват подкрепа на децата за справяне с насилието и подобряване на емоционално благополучие.

Свободно достъпни обучителни материали

Предлагаме библиотека от обучителни материали за млади хора, за учители, училищни психолози и други специалисти в сферата на образованието, за родители и всички възрастни, които полагат грижи за деца, с цел:

 • да повишат познанията си за въздействието върху децата и младите хора на различните видове насилие – училищен тормоз, кибер тормоз, насилие, основано на пола в училище и насилие в романтичните връзки между юноши;
 • да повишат уменията си да  оказват подкрепа на децата за справяне с насилието и подобряване на емоционално благополучие.

Защо тази платформа е за вас?

Деца на възраст между 10-14 год.

Младежи на възраст между 15-18 год.

Учители и други специалисти в сферата на образованието и помагащите професии

(психолози, социални работници)

Семейства, родители, и всички възрастни, които полагат грижи за деца.

Политици

Защо тази платформа е за вас?

Деца на възраст между 10-14 год.

Младежи на възраст между 15-18 год.

School staff & Support service professionals

(psychologists, social workers)

Семейства, родители, и всички възрастни, които полагат грижи за деца.

Policymakers

Свържете се с нас

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.