Обучителни материали

Образованието е ключов фактор за психо-социалното развитие на младите хора. Училището има първостепенна роля за изграждане на чувство на сигурност у децата и за премахване на причините за насилие, вкл. и насилие, основано на пола. От училище започва преодоляването на стереотипите, ролите и нормите, свързани с пола, които водят до насилие.

Разгледайте нашата богата библиотека от образователни ресурси и полезни материали, предназначени за ученици, учители, училищни психолози и други специалисти, родители и всички възрастни, които полагат грижи за деца. Те са свързани с превенция, информация, повишаване на осведомеността и подкрепа.

    Категории

This is an action of the “Reboot Now” project.

REBOOT NOW – Prevention of Gender-Based Violence in Schools after Lockdown
DG Justice – CERV Programme (2021-2027)
Project Number: 101049567 CERV-2021-DAPHNE