Обучителни материали

Обучителни материали

Образованието е ключов фактор за психо-социалното развитие на младите хора. Училището има първостепенна роля за изграждане на чувство на сигурност у децата и за премахване на причините за насилие, вкл. и насилие, основано на пола. От училище започва преодоляването на стереотипите, ролите и нормите, свързани с пола, които водят до насилие.

Разгледайте нашата богата библиотека от образователни ресурси и полезни материали, предназначени за ученици, учители, училищни психолози и други специалисти, родители и всички възрастни, които полагат грижи за деца. Те са свързани с превенция, информация, повишаване на осведомеността и подкрепа.

Образованието е ключов фактор за психо-социалното развитие на младите хора. Училището има първостепенна роля за изграждане на чувство на сигурност у децата и за премахване на причините за насилие, вкл. и насилие, основано на пола. От училище започва преодоляването на стереотипите, ролите и нормите, свързани с пола, които водят до насилие.

Разгледайте нашата богата библиотека от образователни ресурси и полезни материали, предназначени за ученици, учители, училищни психолози и други специалисти, родители и всички възрастни, които полагат грижи за деца. Те са свързани с превенция, информация, повишаване на осведомеността и подкрепа.

    Categories

Свържете се с нас

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.