Насилие, основано на пола

Тук можете да намерите материали, свързани с насилието, основано на пола, и други теми като насилие в романтичните връзки между юноши, кибертормоз, секстинг, сексуално изнудване и порно отмъщение.

Кликнете върху заглавието за кратко описание, връзка и достъпни езици.

Pocket guide against gender-based violence (Джобен наръчник срещу насилието, основано на полa)

The Guide and its additional recources provide information to professionals on how to support people who have experienced gender-based violence through the First Psychological Aid or the “by implementing the “Prepare – See – Hear – Refer” model.

DEVELOPER: ANIMUS and UNICEF

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Children today – parents tomorrow Practical guidelines for teachers (Деца днес – родители утре Практически насоки за учители)

Provides guidelines on identification and prevention of bullying; provides practical interactive exercises in the classroom.

DEVELOPER: Animus

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Violence in the family – violence at school. Analytical report (Насилие в семейството – насилие в училище. Аналитичен доклад)

Analysis of the origins of gender-based violence and school bullying in school and their relationship to domestic violence.

DEVELOPER: Animus

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Свържете се с нас