Психично здраве и емоционално благополучие

Тук можете да намерите материали, свързани с психичното здраве и емоционалното благополучие на децата и юношите.

Кликнете върху заглавието за кратко описание, връзка и достъпни езици.

Study of violence against children in Bulgaria (Изследване на насилието над деца в България)

The study is the first comprehensive study of its kind in Bulgaria. it includes collecting data on all forms of violence against children. It was held in the period 2019-2020.

DEVELOPER: UNICEF Bulgaria

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

EVIDENCE: CLICK HERE

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Key to lifelong skills (Ключ към умения за цял живот)

A holistic approach to combating violence and bullying at school. The site introduces three programs – “Zippy’s Friends”, “Apple’s Friends” and 2 programsdeveloped by Animus “Class of Friends” and “Key”, which are aimed at improving the skills of teachers and acquiring knowledge on adressing the individual issues and group problems in the classroom. The site provides arso useful articlesq manterials and selected good practices.

DEVELOPER: Animus

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Collection of materials to support an integrated health-psychological and social approach in working with children with mental disorders and their families (Сборник с материали в подкрепа на въвеждането на интегриран здравно-психологически и социален подход в работата с деца с психични страдания и техните семейства)

Text book with articles presenting practical experience with “difficult” children

DEVELOPER: “Child and Space” Association

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Overview of Practices and Policies in the Field of Early Childhood Development (Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие)

The role of early childhood education and care in prevention mental health and fostering emotional wellbeing.

DEVELOPER: National network for Children

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

THE FIRST 7 – Early childhood development – perspectives, challenges and responsibilities Discussion paper (ПЪРВИТЕ 7 – Ранното детско развитие – перспективи, предизвикателства и отговорности Дискусионен доклад)

The report aims to focus attention on early childhood and the need to step up efforts to improve the well-being of children at an early age

DEVELOPER: UNICEF Bulgaria

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Свържете се с нас