Здравословни взаимоотношения между връстници

Тук можете да намерите материали, свързани със здравословните взаимоотношения между връстници в детска и юношеска възраст.

Кликнете върху заглавието за кратко описание, връзка и достъпни езици.

What should I do if my child is bullied at school? (КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ТОРМОЗЯТ ДЕТЕТО МИ В УЧИЛИЩЕ?)

The booklet helps parents to identify if their child is a victim of school bullying and provides tham with ideas how to react and how to support them.

DEVELOPER: Animus

EN, BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

LISTEN! What children have to tell us about bullying and safety at school? (ЧУЙ МЕ! Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище?)

Awareness raising on school bullying based onparticipatory and child centered approach In images and words children from 7 EU countries share their point of view on safety and school bullying.

DEVELOPER: Animus

EN, BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Are you listening? (Чуваш ли?)

Awareness raising on school bullying based onparticipatory and child centered approach In images and words children from 5 EU countries share their point of view on safety and school bullying.

DEVELOPER: Animus

EN, BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

A Guide to surviving with quarantined students (Наръчник за оцеляване с ученици в карантина)

Program for family activities during quarantine in order to prevent emotional problems in children.

DEVELOPER: Patrents Association

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Recommendations for safe distant learning in an online environment (Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда)

The recommendations provide basic informations on safe behaviour drring the online learning for teachers parents and students.

DEVELOPER: Safenet.bg

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

AGAINST SCHOOL VIOLENCE (СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ)

Practical guides on identification, intervention and prevention of bullying.

DEVELOPER: UNICEF Bulgaria

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Свържете се с нас