Насилие, основано на пола

Тук можете да намерите материали, свързани с насилието, основано на пола, и други теми като насилие в романтичните връзки между юноши, кибертормоз, секстинг, сексуално изнудване и порно отмъщение.

Кликнете върху заглавието за кратко описание, връзка и достъпни езици.

Violence in the family – violence at school. Analytical report (Насилие в семейството – насилие в училище. Аналитичен доклад)

Analysis of the origins of gender-based violence and school bullying in school and their relationship to domestic violence.

DEVELOPER: Animus

BG

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Свържете се с нас