За платформата

За платформата

РАЗГОВОР ЗА НАСИЛИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА

Тази платформа е създадена за младите хора, професионалистите и семействата.

Емоционалните проблеми  при децата в училищна възраст възникват най-често в училище, където децата общуват най-интензивно със своите връстници.

Насилието в отношенията и особено насилието, основано на пола могат да повлияят психичното здраве и да имат дълготрайни последствия. Известно е, че само най-драстичните инциденти достигат до знанието на възрастните – учители и родители. Повечето децата мълчат от страх или защото не знаят къде и как да потърсят помощ.

РАЗГОВОР ЗА НАСИЛИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА

Тази платформа е създадена за младите хора, професионалистите и семействата.

Емоционалните проблеми  при децата в училищна възраст възникват най-често в училище, където децата общуват най-интензивно със своите връстници.

Насилието в отношенията и особено насилието, основано на пола могат да повлияят психичното здраве и да имат дълготрайни последствия. Известно е, че само най-драстичните инциденти достигат до знанието на възрастните – учители и родители. Повечето децата мълчат от страх или защото не знаят къде и как да потърсят помощ.

В платформата ще намерите:

Достъп до Мобилен психологически кабинет. Кабинетът предлага индивидуални психологически консултации за учениците и техните родители и учители.  Консултациите са безплатни. Кабинетът е леснодостъпна възможност ученици, родители и учители да получат квалифицирана  психологическа помощ.  Кабинетът подпомага и допълва работата на училищните психолози и дава повече възможности за ученици на възраст над 10  години да споделят своите проблеми и тревоги в безопасно пространство в училище

→ Кликнете тук за повече информация

Обучителни материали предназначени за млади хора, за учители, училищни психолози и други специалисти в сферата на образованието,  за родители и всички възрастни, полагащи грижи за деца. Учениците ще намерят информация за това какви са проявите на насилието и на насилието, основано на пола, какво е психологическото въздействие на COVID-19 пандемията, как да изграждат здравословни взаимоотношения и да се предпазват от насилие в мрежата. Учителите и психолозите ще намерят информация за техники и методи на  работа за идентификация и превенция на насилието в училище. Родителите и семействата ще намерят информация как да разбират по-добре децата си и как да ги подкрепят, ако са станали жертви на насилие или насилие, основано на пола. На разположение е Речник на термините

→ Кликнете тук за повече информация

Новини, събития, информация

→ Кликнете тук за повече информация

В платформата ще намерите:

Достъп до Мобилен психологически кабинет. Кабинетът предлага индивидуални психологически консултации за учениците и техните родители и учители.  Консултациите са безплатни. Кабинетът е леснодостъпна възможност ученици, родители и учители да получат квалифицирана  психологическа помощ.  Кабинетът подпомага и допълва работата на училищните психолози и дава повече възможности за ученици на възраст над 10  години да споделят своите проблеми и тревоги в безопасно пространство в училище.

→ Кликнете тук за повече информация

Обучителни материали предназначени за млади хора, за учители, училищни психолози и други специалисти в сферата на образованието,  за родители и всички възрастни, полагащи грижи за деца. Учениците ще намерят информация за това какви са проявите на насилието и на насилието, основано на пола, какво е психологическото въздействие на COVID-19 пандемията, как да изграждат здравословни взаимоотношения и да се предпазват от насилие в мрежата. Учителите и психолозите ще намерят информация за техники и методи на  работа за идентификация и превенция на насилието в училище. Родителите и семействата ще намерят информация как да разбират по-добре децата си и как да ги подкрепят, ако са станали жертви на насилие или насилие, основано на пола. На разположение е Речник на термините.

→ Кликнете тук за повече информация

Новини, събития, информация

→ Кликнете тук за повече информация

Платформата е създадена по проект „REBOOT NOW“, финансиран от ЕС, насочен към справяне с предизвикателствата, свързани с психичното здраве, благополучието и безопасността на децата в резултат на пандемията от COVID-19. По-специално проектът се занимава с насилието, основано на пола,  в юношеска възраст и трудностите в създаване на безопасни и здравословни взаимоотношения. Проектът цели:

  • Разпознаване и предотвратяване на насилието, основано на пола, сред млади хора (10-18 год.) посредством психологическа подкрепа и образователни дейности в училищата, включващи учители и семейства.
  • Подкрепа на младите хора да се възстановят от трудностите, свързани с  противоепидемичните мерки срещу Covid-19, чрез дейности, които подпомагат по позитивен начин емоционалното им благополучие. 
  • Изграждане на умения у професионалистите (учители  и психолози) и семействата за превенция и разпознаване на случаи на насилие, основано на пола, сред млади хора.

REBOOT NOW се финансира от Програма  „Граждани, равенство, права и ценности“ на Европейската комисия (2021-2027). В България проектът е подкрепен от Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.

Платформата е създадена по проект „REBOOT NOW“, финансиран от ЕС, насочен към справяне с предизвикателствата, свързани с психичното здраве, благополучието и безопасността на децата в резултат на пандемията от COVID-19. По-специално проектът се занимава с насилието, основано на пола,  в юношеска възраст и трудностите в създаване на безопасни и здравословни взаимоотношения. Проектът цели:

  • Разпознаване и предотвратяване на насилието, основано на пола, сред млади хора (10-18 год.) посредством психологическа подкрепа и образователни дейности в училищата, включващи учители и семейства.
  • Подкрепа на младите хора да се възстановят от трудностите, свързани с  противоепидемичните мерки срещу Covid-19, чрез дейности, които подпомагат по позитивен начин емоционалното им благополучие. 
  • Изграждане на умения у професионалистите (учители  и психолози) и семействата за превенция и разпознаване на случаи на насилие, основано на пола, сред млади хора.

REBOOT NOW се финансира от Програма  „Граждани, равенство, права и ценности“ на Европейската комисия (2021-2027). В България проектът е подкрепен от Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.

Свържете се с нас

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.