Дейностите за учениците са разделени на възрастови групи (6-9 години, 10-13 години, 14-18 години, 6-18 години), като се вземат предвид интересите и възможностите на всеки от тях. Идеята е всички да бъдат творчески ангажирани чрез разговори, дейности, спорт и изкуство, за да изградят собствено разбиране за това как да се справят в ситуации на агресия и тормоз.

АВТОР: UNICEF България

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК