Пътувах ме, пътувах ме и последната спирка на нашия Фестивал на психичното здраве беше в 7 СОУ „Свети Седмочисленици“.

Младежката група по проекта предварително подготви теми, на база на които с учениците от 10 клас се проведе дебат, свързан с личността на Андрю Тейт- бивш спортист, интернет знаменитост и бизнесмен. Неговото поведение е силно противоречиво- От една страна се се бори за запазване на традиции сред младите хора, а от друга – демонстрира омраза, снована на пола. Чрез театрална дейност беше въведен неговия образ, неговите основни мисли и поведение, , което породи ожесточен дебат „За“ и „Против“ неговите възгледи и действия, спрямо жените.

Нашият гост лектор Искра от Книговище отново успя да предизвика вълнения в уъркошопа „Новините на детски“ и да научи децата как да разпознават фалшивите новини.

Децата от 4 и 5 клас разбраха колко е важно да спазват добра хигиена при ползването на информация, защото е важно да могат да боравят с вярна и проверена информация и да не се доверяват на така наречените „фалшиви новини“ .

Децата от 4 и 5 клас разбраха колко е важно да спазват добра хигиена при ползването на информация, защото е важно да могат да боравят с вярна и проверена информация и да не се доверяват на така наречените „фалшиви новини“ .

Юношите от по-горните класове с интерес изгледаха прожекцията на видеото „Не бъркай любовта с тормоза “, и разсъждаваха за белезите на емоционален тормоз и за поведението на жертвата и насилника.

Уъркшопът „Образа на тялото“ се проведе в два класа. Под формата на игра и стимулирана дискусия учениците разсъждаваха върху мит или реалност са популярни твърдения свързани с външния вид.

Антоанета Василева отново беше наш гост лектор и дискутира с децата темата „Интернет, поп култура, кибертормоз.

Пътуващ щанд в централното фоайе на училището, събра много ученици, които имаха възможност да се запознаят с Мобилния психологически кабинет, да си вземат полезни материали и брошури, посветени на психичното здраве на децата и да хапнат вкусни лакомства.

Дейността се реализира по проект „ПРЕЗАРЕДИ СЕГА – Превенция на насилието, основано на пола в училищата след локдауна“ финансиран от Програма “Граждани, равенство, права и ценности” на ЕС (CERV-2021-DAPHNE- PJG 101049567. В България проектът е подкрепен от Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.