Повишаване на осведомеността относно тормоза в училище като се използва подход, основан на участието и ориентиран към децата. В образи и думи деца от 5 държави от ЕС споделят своята гледна точка за безопасността и тормоза в училище.

АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: English, Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК