Излезе сравнителният доклад за изходните данни на REBOOT

Излезе сравнителният доклад за изходните данни на REBOOT

В рамките на проекта REBOOT NOW проведохме сравнително изследване за актуалното състояние в областта на подкрепата на благополучието на децата в училище. След периода на изолация и несигурност, причинени от пандемията COVID-19, ние се интересувахме как тя се отрази на...
TheGenderTalk: Мобилни психологически кабинети  за предотвратяване на насилието в училище

TheGenderTalk: Мобилни психологически кабинети  за предотвратяване на насилието в училище

Нормите и стереотипите, свързани с пола, могат да доведат до различни форми на насилие с негативни последици за цялото общество. Ето защо образованието за равенство между половете трябва да започне от ранна възраст, а училищата да насърчават здравословни и равноправни...
Фестивал на психичното здраве в 202 СУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел.

Фестивал на психичното здраве в 202 СУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел.

Втората спирка на нашия пътуващ Фестивал на психичното здраве беше в 202 СУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел. Децата в училището изработиха страхотни маски по време на уъркшопът „Образа на тялото“. Тази дейност им предостави възможност да разсъждават по важни за тях...
Фестивал на психичното здраве в 29 СOУ „Kузман Шапкарев“.

Фестивал на психичното здраве в 29 СOУ „Kузман Шапкарев“.

Третата спирка на нашия пътуващ Фестивал на психичното здраве беше в 29 СОУ „Кузман Шапкарев“. Нашият гост лектор Искра от Книговище запали пламъка в детските очи в уъркошопа „Новините на детски“. Децата от началните класове с въодушевено дискутираха как могат да...
Фестивал на психичното здраве в 7 СOУ „Свети Седмочисленици“.

Фестивал на психичното здраве в 7 СOУ „Свети Седмочисленици“.

Пътувах ме, пътувах ме и последната спирка на нашия Фестивал на психичното здраве беше в 7 СОУ „Свети Седмочисленици“. Младежката група по проекта предварително подготви теми, на база на които с учениците от 10 клас се проведе дебат, свързан с личността на Андрю Тейт-...
Фестивал на психичното здраве в 1 СУ „Пенчо Славейков“.

Фестивал на психичното здраве в 1 СУ „Пенчо Славейков“.

Първата спирка на нашия пътуващ Фестивал на психичното здраве беше в 1 СУ „Пенчо Славейков“. В различни дейности се включиха учениците от 6 и 9 клас.По време на уъркшопът „Новините на детски”, организиран от нашите партньори от Книговище, децата дискутираха как...