Агресия И Насилие В Училище. Ограничаване И Превенция На Агресивното Поведение Сред Учениците

Препоръки Относно Безопасно Провеждане На Дистанционно Обучение В Онлайн Среда

Препоръките предоставят на учителите, родителите и учениците основна информация за безопасно поведение при онлайн обучение. АВТОР: Safenet.bg ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Агресия И Насилие В Училище. Ограничаване И Превенция На Агресивното Поведение Сред Учениците

Класна Стая Без Тормоз

Наръчникът има за цел да предложи практическа помощ на учителите и други специалисти в областта на образованието за успешно справяне с тормоза в училище. В него е представен подход, основан на активното участие на децата и търсенето на техните предложения за...
Агресия И Насилие В Училище. Ограничаване И Превенция На Агресивното Поведение Сред Учениците

Стъпки Заедно Към Училище Без Насилие – Активации За Ученици

Дейностите за учениците са разделени на възрастови групи (6-9 години, 10-13 години, 14-18 години, 6-18 години), като се вземат предвид интересите и възможностите на всеки от тях. Идеята е всички да бъдат творчески ангажирани чрез разговори, дейности, спорт и изкуство,...