Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Книжката помага на родителите да разпознаят дали детето им е жертва на тормоз в училище и им дава идеи как да реагират и как да го подкрепят. АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“ ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Въвеждане на концепцията за устойчивост и подкрепа на родителите за отглеждат  устойчиви деца. АВТОР: Институт за социални дейности и практики ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Препоръки Относно Безопасно Провеждане На Дистанционно Обучение В Онлайн Среда

Препоръките предоставят на учителите, родителите и учениците основна информация за безопасно поведение при онлайн обучение. АВТОР: Safenet.bg ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Чуваш Ли?

Повишаване на осведомеността относно тормоза в училище като се използва подход, основан на участието и ориентиран към децата. В образи и думи деца от 5 държави от ЕС споделят своята гледна точка за безопасността и тормоза в училище. АВТОР: Фондация „Асоциация...