Ръководството и допълнителните ресурси към него предоставят информация за специалисти относно това как да подкрепят хора, преживели насилие, основано на пола, чрез кризисна интервенция или чрез прилагането на модела “Подготви – виж – чуй – насочи”.

АВТОРФондация „Асоциация Анимус“

ЕЗИК: Bulgarian

ЛИНК: КЛИКНЕТЕ ТУК