Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Книжката помага на родителите да разпознаят дали детето им е жертва на тормоз в училище и им дава идеи как да реагират и как да го подкрепят. АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“ ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Въвеждане на концепцията за устойчивост и подкрепа на родителите за отглеждат  устойчиви деца. АВТОР: Институт за социални дейности и практики ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Какво Да Правя, Ако Тормозят Детето Ми В Училище?

В Мрежата Могъщи И Безпомощни

Повишаване на осведомеността относно онлайн злоупотребите и насилието, включително трафика на хора. Практически съвети за безопасно поведение в Интернет и онлайн. АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“ ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...