Моят Герой Си Ти. Как Децата Могат Да Се Борят С COVID-19!

Моят Герой Си Ти. Как Децата Могат Да Се Борят С COVID-19!

Книгата има за цел да помогне на децата да се справят с COVID-19. Фантастичното същество Арио,  обяснява как децата могат да предпазят себе си, семействата си и приятелите си от коронавируса и как да се справят с трудните емоции, когато се сблъскат с нова и бързо...
Родителите И Настойниците Са Герои: Как Да Предпазим Децата Си По Време На Криза.

Децата И COVID–19: Въздействие На Кризата Върху Правата И Интересите На Децата В Република България. Специален Доклад

Анализ на състоянието на правата на децата и  въздействието върху тях на извънредните мерки. АВТОР: Омбудсман на Република България ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Родителите И Настойниците Са Герои: Как Да Предпазим Децата Си По Време На Криза.

Изграждане На Устойчиви Образователни Системи След Пандемията От COVID-19: Съображения За Ръководителите В Областта На Образованието На Национално, Местно И Училищно Ниво

Подкрепа за правителствата, министерствата и другите ръководни органи в областта на образованието на национално равнище, за местните власти и за училищата в процеса на планиране на възстановяването и нормализацията в образованието след затварянето на училищата и...