Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Въвеждане на концепцията за устойчивост и подкрепа на родителите за отглеждат  устойчиви деца. АВТОР: Институт за социални дейности и практики ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Гласът На Младите

Гласът На Младите

Платформата изследва и представя какво означава здравословна връзка за днешните тийнейджъри и как те всъщност я определят? АВТОР: Фондация „Асоциация Анимус“ ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Първите 7 – Ранното Детско Развитие – Перспективи, Предизвикателства И Отговорности Дискусионен Доклад

Докладът има за цел да насочи вниманието към ранното детство и необходимостта да се увеличат усилията за подобряване на благосъстоянието на децата в ранна възраст. АВТОР: UNICEF България ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Можем Ли Да Направим Децата По-Устойчиви? Наръчник За Родители

Сборник С Материали В Подкрепа На Въвеждането На Интегриран Здравно-Психологически И Социален Подход В Работата С Деца С Психични Страдания И Техните Семейства

Сборник със статии, представящи практически опит в работата  с “трудни” деца. АВТОР: Сдружение „Дете и пространство“ ЕЗИК: Bulgarian ЛИНК: КЛИКНЕТЕ...
Гласът На Младите

Ключ Към Умения За Цял Живот

Цялостен подход за борба с насилието и тормоза в училище. Сайтът представя три програми – “Приятелите на Зипи”, “Приятелите на Ябълката” и 2 програми, разработени от Анимус – “Клас приятели” и “Ключ”, които...