Нормите и стереотипите, свързани с пола, могат да доведат до различни форми на насилие с негативни последици за цялото общество. Ето защо образованието за равенство между половете трябва да започне от ранна възраст, а училищата да насърчават здравословни и равноправни отношения между момичетата и момчетата.

Целта е да се отвори дискусия със и за младите хора по въпроси, свързани с психичното здраве, емоциите, сексуалността, половите роли и стереотипи . Шест европейски организации припознаха тази кауза и откриха Мобилни психологически кабинети в училищата в Гърция, Словения, Италия, Кипър и България. Целта е да се допълни работата на училищните психолози и да се подобри психологическата подкрепа за учениците на възраст от 10 до 14 години. Мобилните психологически кабинети ще осигурят  безопасно пространство, където децата и младежите да споделят своите проблеми и притеснения с опитни професионалисти.

Професионалисти в областта на психичното здраве на деца  ще предоставят услуги за подкрепа по  с цел преодоляване на стрес, разочарование, фрустрация, висока тревожност и др. състояния, които се отразяват в поведението на децата и водят до насилие  . Учениците, техните родители и учители  ще имат лесен достъп до индивидуални консултации на територията на училището. Записването на час за среща се осъществява чрез специализирана онлайн платформа.  Услугата се предоставя в

в общо 13 училища в Гърция, Кипър, Италия, България и Словения. 

 

Семинар за обмен на добри практики

Петнадесет психолога, които работят с ученици в посочените пет европейски държави, се включиха в първия семинар за обмен на опит в Атина, чийто домакин беше KMOP – Център за социални дейности и иновации . На помощ им се притече “Младежкия консултативен съвет”, в който участват деца и младежи от всяка държава. . Участниците обсъдиха създаването на Мобилните кабинети, първите резултати и трудностите, с които са се сблъскали
Те посетиха 10-то средно училище на Пирея и разговаряха с с училищния персонал и учениците за ролята и значението на психолога в училище и за въздействието на COVID-19 върху психичното здраве на децата.