Διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και νέους εν κινήσει. Εστιάζει στην γνώση και την ικανότητα για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

ΦΟΡΕΑΣ: Έργο οικοδόμησης σχέσεων μέσω της ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία στην Ευρώπη (BRIDGE) (Arsis, Defence for Children International, Fedasil, Kopin, Terre des hommes)

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ