Έμφυλη Βία Σε Νέους Και Παιδιά Εν Κινήσει

Δεκ 19, 2022 | Παιδιά και Έφηβοι, Σχολικό Προσωπικό

Διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και νέους εν κινήσει. Εστιάζει στην γνώση και την ικανότητα για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

ΦΟΡΕΑΣ: Έργο οικοδόμησης σχέσεων μέσω της ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία στην Ευρώπη (BRIDGE) (Arsis, Defence for Children International, Fedasil, Kopin, Terre des hommes)

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ