Το φυλλάδιο IV περιλαμβάνει, σε μορφή έτοιμη προς χρήση, όλο το υλικό (που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας που περιγράφεται στο Βιβλιάριο ΙΙΙ. Αυτό το Φυλλάδιο έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τον δάσκαλο στον εντοπισμό και την αναπαραγωγή του αντίστοιχου υλικού για κάθε δραστηριότητα. Μέρη του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, ενώ υπάρχει και διαθέσιμο υλικό που μπορεί να δοθεί ως εργασία στους μαθητές που συμμετέχουν στα εργαστήρια. Τέλος, περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό και υλικό αυτοαξιολόγησης που μπορεί να διανεμηθεί σε εφήβους για δική τους χρήση, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον.

ΦΟΡΕΑΣ: DAPHNE III

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ