Το βιβλίο στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να συμφιλιωθούν με τον COVID-19. Με τη βοήθεια ενός φανταστικού πλάσματος, του Άριο, το βιβλίο εξηγεί πώς τα παιδιά μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τις οικογένειες και τους φίλους τους από τον κορονοϊό και πώς να διαχειριστούν δύσκολα συναισθήματα όταν έρχονται αντιμέτωπα με μια νέα και ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Έχει παραχθεί από μια συνεργασία περισσότερων από 50 οργανώσεων που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα.

ΦΟΡΕΑΣ: Ομάδα Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης της Μόνιμης Δι-Υπηρεσιακής Επιτροπής

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Ιταλικά, Σλοβένικα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ