Στις 6 Απριλίου, 2023 συναντηθήκαμε με τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Νέων, που μας βοηθούν στις δραστηριότητες και την ανάπτυξη υλικού για το έργο REBOOT NOW. Σημαντικό συστατικό στοιχείο των συναντήσεων μας αποτελεί η εμβάθυνση στις θεματικές που μας αφορούν και η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και απόψεων.

Συζητήσαμε για θέματα τα οποία σύμφωνα με τα παιδιά δεν συζητούνται στο σχολικό περιβάλλον, όπως η ενσυναίσθηση, η έμφυλη βία και γενικότερα η βία στο σχολικό περιβάλλον. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την ψυχική υγεία και την επίσκεψη σε ψυχολόγο αλλά και για τους έμφυλους ρόλους και τα στερεότυπα.

Έπειτα, περπατήσαμε στο κέντρο της Αθήνας, ψάχνοντας τις θεματικές μας σε «εικόνες». Δείτε τι ανακαλύψαμε στο παρακάτω βίντεο!