Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για την κοινωνική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη των νέων και τα σχολεία έχουν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υποστήριξη των μαθητών και στη μετατροπή των βαθύτερων αιτιών της έμφυλης βίας, καθώς και στην αποδόμηση των στερεοτύπων, των ρόλων και των προτύπων φύλου που ξεκινούν από το σχολείο.

Περιηγηθείτε στο ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πόρων και χρήσιμου υλικού που διαθέτουμε για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, επαγγελματίες υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και για οικογένειες και φροντιστές, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη.

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για την κοινωνική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη των νέων και τα σχολεία έχουν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υποστήριξη των μαθητών και στη μετατροπή των βαθύτερων αιτιών της έμφυλης βίας, καθώς και στην αποδόμηση των στερεοτύπων, των ρόλων και των προτύπων φύλου που ξεκινούν από το σχολείο.

Περιηγηθείτε στο ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πόρων και χρήσιμου υλικού που διαθέτουμε για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, επαγγελματίες υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και για οικογένειες και φροντιστές, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη.

    Κατηγορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.