Επιπτώσεις του Covid-19 σε Παιδιά και Εφήβους

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

Impact of COVID-19 Pandemic on Screen Time: Findings From a Cross-Sectional Observational Study Among College Students From India

Effects of the pandemic on children and teenagers, regarding the time they spend on the Internet.

DEVELOPER: National Documentation Centre

EN, GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

How to Protect Yourself and Others

Prevention Actions to Use at All COVID-19 Community Levels. How to protect yourself and others.

DEVELOPER: European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Enhancing the psychosocial well-being of children during back to school during the holiday season COVID-19

Adaptation to school, interventions, and information about facilitating psychosocial adaptation to difficult periods.

DEVELOPER: Psychology lab EKPA

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Back to school

Strengthening mental resilience after the stay at home period in the period of the COVID-19 pandemic.

DEVELOPER: Psychology lab EKPA

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας