Υλικό για παιδιά και εφήβους

Θέματα

Έμφυλη Βία

(βία μεταξύ εφήβων, διαδικτυακός εκφοβισμός, sexting, sextortion,
revenge porn)

Επιπτώσεις του Covid-19 σε παιδιά και εφήβους

Ψυχική υγεία & συναισθηματική ευημερία

Υγιείς σχέσεις μεταξύ συνομήλικων

Επικοινωνήστε μαζί μας