Έμφυλη Βία

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τη βία λόγω φύλου και άλλα θέματα, όπως η βία κατά των εφήβων, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το sexting, ο εκβιασμός και το revenge porn

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

Educational Handbook for Youth Empowerment for the Prevention of Gender-Based Violence through Peer Education

The Manual provides teachers, education practitioners, and youth workers, with the knowledge and the tools needed to plan and implement Youth4Youth training workshops for young people. It contains comprehensive information on the theoretical and practical framework of the programme alongside session plans, activity resources and evaluation tools.The manual has been developed within the framework of the transnational project Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education

DEVELOPER: Mediterranean Institute of Gender Studies

EN, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Guidelines for the Internet, Domestic Violence, and Sexual Abuse

Brochures of the Ministry of Citizen Protection which aim to inform regarding internet protection, domestic violence and sexual abuse

DEVELOPER: Hellenic Republic Ministry of Citizen Protection

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

EPAS: Gender-based violence

Short show with information about gender-based violence and women’s rights and songs that refer to them.

DEVELOPER: European School Radio 2nd General High School of Pylaia Thessaloniki

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Back to School 2020 – Older Children of Elementary Schools

Educational Material for elementary children from third to sixth grade and for teachers. The purpose of the educational material is to inform and suggest good practices for safer internet use and prevention of cyberbullying.

DEVELOPER: Hellenic Center for Safe Internet

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

The educational material of the Colorful School

This material is the result of voluntary, collective work – in the context of national and European programs – by trained teachers. The aims of the material is to 1. Defend and promote the rights of children, women and LGBTQI + individuals, who are vulnerable social groups.2. Develop respect for diversity 3. Prevent of gender-based violence and school bullying. 4. Empower all members of the school community.5.Promote public and individual mental and physical health and well-being.

DEVELOPER: Colorful School

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Online game for teenagers

The online game CHILDREN FIRST is aimed at children and adolescents, and aims to support them in eliminating gender norms and stereotypes, promoting gender socialization and healthy relationships.

DEVELOPER: CHILDREN FIRST Project (CESIE was partner)

ΕΝ, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

#ArtAgainstTeenDatingViolence online contest

The #ArtAgainstTeenDatingViolence art competition is aimed at teenagers to collect audio-visual works, images, videos and texts.

DEVELOPER: CHILDREN FIRST Project (CESIE was partner)

ΕΝ, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Prosociality Against Violence PEACE CODE

A School Community handbook for preventing peer gender-based violence.

DEVELOPER: PROSAVE

EN, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας