Επιπτώσεις του Covid-19 σε Παιδιά και Εφήβους

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

Pandemic and forced stay at home Stress management tips

The purpose of this document s to provide useful stress management tips to chidlren and adolescents in the period of pandemic and the situation of forced stay at home.

DEVELOPER: GENDER EQUALITY MATTERS Project

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Iolina and Koronakos – Stories for children during the coronavirus pandemic – Part A.

This is a helpful guide developed by psychologists who wanted to address the children, to support self- responsibility, to offer tips for self-help and co-formation of the special conditions in which every family is forced to live. This guide can also assist parents and educators discuss pandemic with children and give them the opportuity to express their thoughts and feelings, but also to find solutions to deal with fear and anger.

DEVELOPER: Institute of Behavioral Research and Therapy

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Iolina and Koronakos – Stories for children during the coronavirus pandemic – Part B.

This is a helpful guide developed by psychologists who wanted to address the children, to support self- responsibility, to offer tips for self-help and co-formation of the special conditions in which every family is forced to live. This guide can also assist parents and educators discuss pandemic with children and give them the opportuity to express their thoughts and feelings, but also to find solutions to deal with fear and anger.

DEVELOPER: Institute of Behavioral Research and Therapy

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

My Hero is You, How kids can fight COVID-19

The book aims to help children understand and come to terms with COVID-19. With the help of a fantasy creature, Ario, “My Hero is You, How kids can fight COVID-19!” explains how children can protect themselves, their families and friends from coronavirus and how to manage difficult emotions when confronted with a new and rapidly changing reality. It has been produced by a collaboration of more than 50 organizations working in the humanitarian sector.

DEVELOPER: Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings

EN, GR, BG, IT, SLO

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Educational Handbook for Youth Empowerment for the Prevention of Gender-Based Violence through Peer Education

The Manual provides teachers, education practitioners, and youth workers, with the knowledge and the tools needed to plan and implement Youth4Youth training workshops for young people. It contains comprehensive information on the theoretical and practical framework of the programme alongside session plans, activity resources and evaluation tools.The manual has been developed within the framework of the transnational project Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education

DEVELOPER: Mediterranean Institute of Gender Studies

EN, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Gender-based Violence Affecting Children and Youth on the Move

This online course has been designed for professionals who come into contact with children and youth on the move. The focus is on building the knowledge and capacity to prevent, identify, and respond to gender-based violence (GBV). Through this course, enrolled participants will develop greater skills and awareness of how to best support children and youth on the move who may have been exposed to or impacted by GBV, currently, while on the move, or in their country of origin.

DEVELOPER: Building Relationships through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe (BRIDGE) project (Arsis,Defence for Children International,Fedasil,Kopin, Terre des hommes)

EN, GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Mental care in a helplessness situation Coronavirus SARS-Cov-2 for Children and Adolescents

Effects of the pandemic on children’s and teenagers’ mental health.

DEVELOPER: “Systemic Thining & Psychotherapy” Journal

EN GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας