Υγιείς Σχέσεις μεταξύ Συνομηλίκων

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τις υγιείς σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων παιδιών και εφήβων.

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

CHILDREN FIRST Online Game

The “CHILDREN FIRST” Online Game is an audiovisual material and is addressed to children and young people, and aims at supporting them in challenging rigid social norms and gender stereotypes, while promoting gender socialization and healthy relationships.

DEVELOPER: Children First consortium (The IARS International Institute,
Symplexis, Center for Social Innovation – CSI, VSI Diversity Development Group,
CESIE, & Harokopio University

EN, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

“Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence” (GEAR against IPV-II) Activity Book for Students

Booklet IV includes, in a ready-to-use format, all of the material (Worksheets and Handouts) necessary for the implementation of each activity described in Booklet ΙΙΙ. This Booklet has been structured in such a way that facilitates the implementer in locating and reproducing the respective material for each activity. Parts of the material can be used in the classroom, while there is also available material that can be given as homework to the students who participate in the workshops. Lastly, it includes informational and self-assessment material that can be distributed to adolescents for their own use, either at present or in the future.

DEVELOPER: Project DAPHNE III

EN, GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας