Έμφυλη Βία

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τη βία λόγω φύλου και άλλα θέματα, όπως η βία κατά των εφήβων, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το sexting, ο εκβιασμός και το revenge porn

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

Educational Handbook for Youth Empowerment for the Prevention of Gender-Based Violence through Peer Education

The Manual provides teachers, education practitioners, and youth workers, with the knowledge and the tools needed to plan and implement Youth4Youth training workshops for young people. It contains comprehensive information on the theoretical and practical framework of the programme alongside session plans, activity resources and evaluation tools.The manual has been developed within the framework of the transnational project Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education

DEVELOPER: Mediterranean Institute of Gender Studies

EN, GR, IT

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Guidelines for the Internet, Domestic Violence, and Sexual Abuse

Brochures of the Ministry of Citizen Protection which aim to inform regarding internet protection, domestic violence and sexual abuse

DEVELOPER: Hellenic Republic Ministry of Citizen Protection

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Gender-based Violence Affecting Children and Youth on the Move

This online course has been designed for professionals who come into contact with children and youth on the move. The focus is on building the knowledge and capacity to prevent, identify, and respond to gender-based violence (GBV). Through this course, enrolled participants will develop greater skills and awareness of how to best support children and youth on the move who may have been exposed to or impacted by GBV, currently, while on the move, or in their country of origin.

DEVELOPER: Building Relationships through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe (BRIDGE) project (Arsis,Defence for Children International,Fedasil,Kopin, Terre des hommes)

EN, GR

EVIDENCE: CLICK HERE

EPAS: Gender-based violence

Short show with information about gender-based violence and women’s rights and songs that refer to them.

DEVELOPER: European School Radio 2nd General High School of Pylaia Thessaloniki

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Back to School 2020 – Older Children of Elementary Schools

Educational Material for elementary children from third to sixth grade and for teachers. The purpose of the educational material is to inform and suggest good practices for safer internet use and prevention of cyberbullying.

DEVELOPER: Hellenic Center for Safe Internet

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

The educational material of the Colorful School

This material is the result of voluntary, collective work – in the context of national and European programs – by trained teachers. The aims of the material is to 1. Defend and promote the rights of children, women and LGBTQI + individuals, who are vulnerable social groups.2. Develop respect for diversity 3. Prevent of gender-based violence and school bullying. 4. Empower all members of the school community.5.Promote public and individual mental and physical health and well-being.

DEVELOPER: Colorful School

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

Awareness campaign for teenagers

The Children First consortium has carried out national awareness campaigns, conducted personally by adolescents, to promote messages of equality and inclusion and to break down the most frequent gender stereotypes that shape the dynamics of gender-based violence between young people and adults.

DEVELOPER: CHILDREN FIRST Project (CESIE was partner)

EN, GR, ΙΤ

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Online course for teachers

A training tool for teachers and for all those who work with children aged 3 to 8, and who want to improve their ability to interact and resolve potentially critical situations arising from interaction with children and parents from different cultural backgrounds.
The BODI online course is co-organized by five independent units on:
1. cultural diversity,
2. gender and sexuality,
3. racism,
4. body and health,
5. parenting and violence.

DEVELOPER: BODI Project (CESIE was partner)

EN, GR, ΙΤ

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας