Υγιείς Σχέσεις μεταξύ Συνομηλίκων

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τις υγιείς σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων παιδιών και εφήβων.

Κάντε κλικ στους τίτλους του υλικού για να δείτε σύντομες περιγραφές, τους συνδέσμους και τις διαθέσιμες γλώσσες.

“Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence” (GEAR against IPV-II) Activity Book for Students

Booklet IV includes, in a ready-to-use format, all of the material (Worksheets and Handouts) necessary for the implementation of each activity described in Booklet ΙΙΙ. This Booklet has been structured in such a way that facilitates the implementer in locating and reproducing the respective material for each activity. Parts of the material can be used in the classroom, while there is also available material that can be given as homework to the students who participate in the workshops. Lastly, it includes informational and self-assessment material that can be distributed to adolescents for their own use, either at present or in the future.

DEVELOPER: Project DAPHNE III

EN, GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

The house of children

This is an Educational material for dealing with child aggresion in primary education. It Addresses issues related to child aggression and its prevention. The material is based on the experiential approach and uses active learning activities, suitable for children of this age group.

DEVELOPER: Pyxida- Αddiction prevention center and promotion of psychosocial health in collaboration with OKANA

GR

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Online course for teachers

A training tool for teachers and for all those who work with children aged 3 to 8, and who want to improve their ability to interact and resolve potentially critical situations arising from interaction with children and parents from different cultural backgrounds.
The BODI online course is co-organized by five independent units on:
1. cultural diversity,
2. gender and sexuality,
3. racism,
4. body and health,
5. parenting and violence.

DEVELOPER: BODI Project (CESIE was partner)

EN, GR, ΙΤ

EVIDENCE: CLICK HERE

 

Επικοινωνήστε μαζί μας