Η κινητή υπηρεσία συμβουλευτικής στα σχολεία

Πώς λειτουργεί

 • Μία διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών (ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με την εφηβεία, το σχολείο και την πρόληψη της βίας) θα παρέχει κινητές υπηρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στην αναδυόμενη ανάγκη για την οικοδόμηση υγιών δεσμών μεταξύ των παιδιών, καθώς και για την αναγνώριση και την πρόληψη της βίας στις σχέσεις των εφήβων και της έμφυλης βίας που σχετίζεται με το σχολείο.
 • Οι μαθητές/τριες, καθώς και το σχολικό προσωπικό και οι οικογένειες, μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική ατομική συμβουλευτική που προσφέρεται στα σχολεία τους, βλέποντας το διαθέσιμο πρόγραμμα των ψυχολόγων στα σχολεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επικοινωνώντας με τους ψυχολόγους στα σχολεία.
 • Στα σχολεία θα διοργανώνονται προσαρμοσμένα εργαστήρια και ομαδικές συνεδρίες.  

  Η υπηρεσία λειτουργεί στις ακόλουθες περιοχές:

   • Palermo & Città di Castello, Ιταλία
   • Ljubljana & Škofije, Σλοβενία
   • Πειραιάς, Ελλάδα
   • Λευκωσία, Κύπρος
   • Σόφια, Βουλγαρία

  Η υπηρεσία λειτουργεί σε συγκεκριμένα σχολεία των περιοχών, καθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα.

  Για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες που συμμετέχουν στην Κινητή Υπηρεσία Συμβουλευτικής.

  Πώς λειτουργεί

  • Μία διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών (ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με την εφηβεία, το σχολείο και την πρόληψη της βίας) θα παρέχει κινητές υπηρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στην αναδυόμενη ανάγκη για την οικοδόμηση υγιών δεσμών μεταξύ των παιδιών, καθώς και για την αναγνώριση και την πρόληψη της βίας στις σχέσεις των εφήβων και της έμφυλης βίας που σχετίζεται με το σχολείο.
  • Οι μαθητές/τριες, καθώς και το σχολικό προσωπικό και οι οικογένειες, μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική ατομική συμβουλευτική που προσφέρεται στα σχολεία τους, βλέποντας το διαθέσιμο πρόγραμμα των ψυχολόγων στα σχολεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επικοινωνώντας με τους ψυχολόγους στα σχολεία.
  • Στα σχολεία θα διοργανώνονται προσαρμοσμένα εργαστήρια και ομαδικές συνεδρίες.  

   Η υπηρεσία λειτουργεί στις ακόλουθες περιοχές:

    • Palermo & Città di Castello, Ιταλία
    • Ljubljana & Škofije, Σλοβενία
    • Πειραιάς, Ελλάδα
    • Λευκωσία, Κύπρος
    • Σόφια, Βουλγαρία

   Η υπηρεσία λειτουργεί σε συγκεκριμένα σχολεία των περιοχών, καθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα.

   Για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες που συμμετέχουν στην Κινητή Υπηρεσία Συμβουλευτικής.

   Επιλέξτε την Πόλη σας

   Αθήνα, Ελλάδα

   Λευκωσία, Κύπρος

   Palermo, Ιταλία

   Città di Castello, Ιταλία

   Ljubljana, Σλοβενία

   Škofije, Σλοβενία

   Σόφια, Βουλγαρία

   Επιλέξτε την Πόλη σας

   Αθήνα, Ελλάδα

   Λευκωσία, Κύπρος

   Palermo, Ιταλία

   Città di Castello, Ιταλία

   Ljubljana, Σλοβενία

   Škofije, Σλοβενία

   Σόφια, Βουλγαρία

   Επικοινωνήστε μαζί μας

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.