Σχετικά με την πλατφόρμα

Σχετικά με την πλατφόρμα

THE GENDER TALK

Η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων πρέπει να ξεκινά από νεαρή ηλικία και να μην σταματά ποτέ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα THE GENDER TALK στοχεύει να ανοίξει μια συζήτηση με τους νέους για θέματα όπως η ψυχική ευεξία, η συναισθηματικότητα και η σεξουαλικότητα, οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα.

Απευθυνόμαστε σε νέους, επαγγελματίες και οικογένειες. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της προώθησης της ψυχολογικής ευεξίας και μέσω της γνώσης, του διαλόγου και του πειραματισμού μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε σε αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουμε πραγματική αλλαγή στην κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία πιο γνήσιων και ανοιχτών κοινοτήτων, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και της έμφυλης βίας.

 

THE GENDER TALK

Η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων πρέπει να ξεκινά από νεαρή ηλικία και να μην σταματά ποτέ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα THE GENDER TALK στοχεύει να ανοίξει μια συζήτηση με τους νέους για θέματα όπως η ψυχική ευεξία, η συναισθηματικότητα και η σεξουαλικότητα, οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα.

Απευθυνόμαστε σε νέους, επαγγελματίες και οικογένειες. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της προώθησης της ψυχολογικής ευεξίας και μέσω της γνώσης, του διαλόγου και του πειραματισμού μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε σε αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουμε πραγματική αλλαγή στην κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία πιο γνήσιων και ανοιχτών κοινοτήτων, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και της έμφυλης βίας.

 

Στην πλατφόρμα THE GENDER TALK, μπορείτε να βρείτε:

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό – Το υλικό απευθύνεται σε νέους, εκπαιδευτικό προσωπικό, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οικογένειες και φροντιστές και επικεντρώνεται σε 4 διαφορετικά θέματα. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους και να βελτιώσουμε την ικανότητα των ενηλίκων να παρέχουν, ανάλογα το φύλο, κατάλληλη υποστήριξη στα παιδιά στη γενική τους ευημερία και ιδιαίτερα σε περιστατικά έμφυλης βίας, και να προωθήσουμε την εμπεριστατωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

→ Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόσβαση στις κινητές υπηρεσίες συμβουλευτικής – Εγκαθιδρύουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε πολλά σχολεία στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών ψυχολογικής υποστήριξης και προσφέρουμε στους νέους και νέες ηλικίας 10-14 ετών έναν ασφαλή χώρο όπου μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες τους με εκπαιδευμένους επαγγελματίες, υποστηρίζοντας έτσι την ευημερία τους, αποτρέποντας την έμφυλη βία και προάγοντας υγιείς σχέσεις, ειδικά στον απόηχο της πανδημίας.

→ Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Στην πλατφόρμα THE GENDER TALK, μπορείτε να βρείτε:

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό – Το υλικό απευθύνεται σε νέους, εκπαιδευτικό προσωπικό, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οικογένειες και φροντιστές και επικεντρώνεται σε 4 διαφορετικά θέματα. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους και να βελτιώσουμε την ικανότητα των ενηλίκων να παρέχουν, ανάλογα το φύλο, κατάλληλη υποστήριξη στα παιδιά στη γενική τους ευημερία και ιδιαίτερα σε περιστατικά έμφυλης βίας, και να προωθήσουμε την εμπεριστατωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

→ Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόσβαση στις κινητές υπηρεσίες συμβουλευτικής – Εγκαθιδρύουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε πολλά σχολεία στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών ψυχολογικής υποστήριξης και προσφέρουμε στους νέους και νέες ηλικίας 10-14 ετών έναν ασφαλή χώρο όπου μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες τους με εκπαιδευμένους επαγγελματίες, υποστηρίζοντας έτσι την ευημερία τους, αποτρέποντας την έμφυλη βία και προάγοντας υγιείς σχέσεις, ειδικά στον απόηχο της πανδημίας.

→ Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Η πλατφόρμα THE GENDER TALK έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου REBOOT NOW, μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την ευημερία, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών γενικά, αλλά ιδιαίτερα την αυξημένη έκθεσή τους στην έμφυλη βία και την αναδυόμενη δυσκολία δημιουργίας ασφαλών και υγιών σχέσεων. Το έργο έχει ως στόχο:

  • Την πρόληψη και ανίχνευση της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων (ηλικίας 10-14 ετών), μέσω στοχευμένων δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με τη συμμετοχή επίσης οικογενειών και μεγαλύτερων συμμαθητών (ηλικίας 15-18).
  • Την υποστήριξη της ανάκαμψης των νέων από δυσκολίες που έχουν προκύψει από μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19 μέσω ενισχυτικών δράσεων που προάγουν την ευημερία.
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών/ψυχολόγων) και των οικογενειών, ως προς την πρόληψη και τον εντοπισμό περιστατικών έμφυλης βίας μεταξύ των νέων.

Η δράση REBOOT NOW χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2027).

Η πλατφόρμα THE GENDER TALK έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου REBOOT NOW, μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την ευημερία, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών γενικά, αλλά ιδιαίτερα την αυξημένη έκθεσή τους στην έμφυλη βία και την αναδυόμενη δυσκολία δημιουργίας ασφαλών και υγιών σχέσεων. Το έργο έχει ως στόχο:

  • Την πρόληψη και ανίχνευση της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων (ηλικίας 10-14 ετών), μέσω στοχευμένων δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με τη συμμετοχή επίσης οικογενειών και μεγαλύτερων συμμαθητών (ηλικίας 15-18).
  • Την υποστήριξη της ανάκαμψης των νέων από δυσκολίες που έχουν προκύψει από μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19 μέσω ενισχυτικών δράσεων που προάγουν την ευημερία.
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών/ψυχολόγων) και των οικογενειών, ως προς την πρόληψη και τον εντοπισμό περιστατικών έμφυλης βίας μεταξύ των νέων.

Η δράση REBOOT NOW χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2027).

Επικοινωνήστε μαζί μας

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.