Οδηγίες Για Την Ενσωμάτωση Παρεμβάσεων Για Την Έμφυλη Βία Στην Ανθρωπιστική Δράση

Οδηγίες Για Την Ενσωμάτωση Παρεμβάσεων Για Την Έμφυλη Βία Στην Ανθρωπιστική Δράση

Πώς να υποστηρίξετε τους επιζώντες της έμφυλης βίας όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος φορέας αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην περιοχή σας. ΦΟΡΕΑΣ: IASC GBV Guidelines. ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ...
Οδηγίες Για Την Ενσωμάτωση Παρεμβάσεων Για Την Έμφυλη Βία Στην Ανθρωπιστική Δράση

Διαδικτυακός Διαγωνισμός #ArtAgainstTeenDatingViolence

Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός #ArtAgainstTeenDatingViolence απευθύνεται σε εφήβους για τη συλλογή οπτικοακουστικών έργων, εικόνων, βίντεο και κειμένων. ΦΟΡΕΑΣ: CHILDREN FIRST (η CESIE ήταν συνεργάτης) ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΛΙΚ...
Οδηγίες Για Την Ενσωμάτωση Παρεμβάσεων Για Την Έμφυλη Βία Στην Ανθρωπιστική Δράση

Διαδικτυακό Παιχνίδι Για Εφήβους

Το διαδικτυακό παιχνίδι CHILDREN FIRST απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και στοχεύει να τους υποστηρίξει στην εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου, την προώθηση της κοινωνικοποίησης και των υγιών σχέσεων. ΦΟΡΕΑΣ: CHILDREN FIRST (η CESIE ήταν συνεργάτης)...