Διαδικτυακές Ιστορίες Στην Τάξη

Διαδικτυακό Παιχνίδι CHILDREN FIRST

Το διαδικτυακό παιχνίδι CHILDREN FIRST απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και στοχεύει να τους υποστηρίξει στην εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου, την προώθηση της κοινωνικοποίησης και των υγιών σχέσεων. ΦΟΡΕΑΣ: Κοινοπραξία Children First (The IARS International...
Το Σπίτι Των Παιδιών

Το Σπίτι Των Παιδιών

Εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψή της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί ενεργητικές μαθησιακές...
Διαδικτυακές Ιστορίες Στην Τάξη

Βιβλίο Δραστηριοτήτων Για Μαθητές «Αύξηση Της Ευαισθητοποίησης Για Την Ισότητα Των Φύλων Ενάντια Στη Βία Των Οικείων Συντρόφων» (GEAR Against IPV-II)

Το φυλλάδιο IV περιλαμβάνει, σε μορφή έτοιμη προς χρήση, όλο το υλικό (που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας που περιγράφεται στο Βιβλιάριο ΙΙΙ. Αυτό το Φυλλάδιο έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τον δάσκαλο στον εντοπισμό και την...
Διαδικτυακό Σεμινάριο Για Δασκάλους

Διαδικτυακό Σεμινάριο Για Δασκάλους

Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για δασκάλους και για όλους όσους εργάζονται με παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών και που θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αλληλοεπιδρούν και να επιλύουν δυνητικά κρίσιμες καταστάσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με παιδιά και...