Οι στερεοτυπικές νόρμες και συμπεριφορές έχουν βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνία και μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες μορφές έμφυλης βίας. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων να ξεκινά από το σχολείο. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό να μπορεί το σχολείο να προάγει τη δημιουργία υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα φύλα και να συμβάλλει στην πρόληψη κάθε είδους έμφυλης βίας.

Σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσουν τον ρόλο του σχολείου προς την κατεύθυνση αυτή, το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και άλλοι 5 ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει την πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε επιλεγμένα σχολεία στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί ψυχολογικής υποστήριξης και να προσφερθεί στα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών ένας ασφαλής χώρος όπου θα μπορούν να μοιραστούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους με εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών – που απαρτίζεται από ψυχολόγους, παιδαγωγούς και κοινωνικούς λειτουργούς – παρέχει κινητές υπηρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στην ανάγκη για οικοδόμηση υγιών δεσμών μεταξύ των παιδιών, καθώς και για αναγνώριση και πρόληψη της βίας στις σχέσεις των εφήβων. Σύντομα, οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι οικογένειές τους και το σχολικό προσωπικό θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική ατομική συμβουλευτική, βλέποντας τις μέρες και ώρες που είναι διαθέσιμοι ψυχολόγοι στο σχολείο τους και επικοινωνώντας μαζί τους μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα THE GENDER TALK. Αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία συμβουλευτικής παρέχεται στο Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου, το 10ο Γυμνάσιο Πειραιά και το 3ο Γυμνάσιο Πειραιά.

Η υπηρεσία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα REBOOT NOW – Prevention of Gender-Based Violence in Schools after Lockdown.

Workshop για την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Στο πλαίσιο του Reboot Now, περίπου  15 ψυχολόγοι, επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά και μαθητές/τριες από 5 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 15 έβηφοι/ες που συμμετέχουν στις Συμβουλευτικές Ομάδες Νέων συμμετείχαν σε τριήμερο workshop, που διοργανώθηκε από το ΚΜΟΠ στις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2022, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανεύρεση βέλτιστων λύσεων για την πρόληψη της έμφυλης βίας στα σχολεία.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στα σχολεία, τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους, καθώς και οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στη δράση. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφθηκαν το 10ο Γυμνάσιο Πειραιά, ένα από τα σχολεία στα οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, και συζήτησαν με τη διευθύντρια, τους/τις καθηγητές/τριες και τους/τις μαθητές/τριες.

Στο workshop συζητήθηκαν επίσης τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία στα σχολεία, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Reboot Now σχετικά με την ψυχική υγεία, τις συνέπειες του covid-19 και την έμφυλη βία στα σχολεία. Η έρευνα θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2023.

Επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Πειραιά

Η Ομάδα μας

Οι δράσει υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου REBOOT NOW, μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ευημερία, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εφήβων. Στη δράση συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί: CESIE (Ιταλία), ZRS KOPER (Σλοβενία), Hope For Children (Κύπρος), Animus (Βουλγαρία), Villa Montesca (Ιταλία). Μάθε περισσότερα για τη δράση και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε σχολεία εδώ: https://bit.ly/3GSAMjg.