POGOVOR O SPOLU

Izobraževanje o enakosti med spoloma, duševnem blagostanju, spolnosti in čustvenosti že od malih nog.

POGOVOR O SPOLU

Izobraževanje o enakosti med spoloma, duševnem blagostanju, spolnosti in čustvenosti že od malih nog.

Izobraževanje za enakost spolov se mora pričeti v mladosti in traja celo življenje. Enakost spolov razumemo kot stanje, v katerem so vsi ljudje enako obravnavani in imajo enak dostop do virov ter priložnosti ne glede na njihov spol. Stereotipne norme in vedenja, ki so vzrok za kakršno koli nasilje na podlagi spola nastajajo zaradi togih družbenih struktur, ki jih vsiljuje družba in določajo čustveno ter spolno sfero, tako pri mladih kot odraslih.

Izobraževanje za enakost spolov se mora pričeti v mladosti in traja celo življenje. Enakost spolov razumemo kot stanje, v katerem so vsi ljudje enako obravnavani in imajo enak dostop do virov ter priložnosti ne glede na njihov spol. Stereotipne norme in vedenja, ki so vzrok za kakršno koli nasilje na podlagi spola nastajajo zaradi togih družbenih struktur, ki jih vsiljuje družba in določajo čustveno ter spolno sfero, tako pri mladih kot odraslih.

Zakaj ravno nasilje na podlagi spola?

Nasilje na podlagi spola je kršitev človekovih pravic, ki ima hude posledice na osebni razvoj posameznikov, družin in družbe kot celote. Preprečevanje nasilja na podlagi spola bi se moralo začeti že v obdobju adolescence z nenehnim izobraževanjem in ozaveščanjem najstnikov o zadevah, povezanih s spoli in vzpostavljanjem zdravih medsebojnih odnosov.

Zlasti po pandemiji Covid-19 se ugotavlja, da je potrebno ustvariti več priložnosti za pogovore namenjene podpori duševnemu zdravju mladih. Slednje se je predvsem med to družbeno skupino poslabšalo prav po uvedbi različnih pandemičnih ukrepov v šolah.

Zakaj ravno nasilje na podlagi spola?

Nasilje na podlagi spola je kršitev človekovih pravic, ki ima hude posledice na osebni razvoj posameznikov, družin in družbe kot celote. Preprečevanje nasilja na podlagi spola bi se moralo začeti že v obdobju adolescence z nenehnim izobraževanjem in ozaveščanjem najstnikov o zadevah, povezanih s spoli in vzpostavljanjem zdravih medsebojnih odnosov.

Zlasti po pandemiji Covid-19 se ugotavlja, da je potrebno ustvariti več priložnosti za pogovore namenjene podpori duševnemu zdravju mladih. Slednje se je predvsem med to družbeno skupino poslabšalo prav po uvedbi različnih pandemičnih ukrepov v šolah.

Kaj ponujamo

Kaj ponujamo

Šolsko svetovanje

Izobraževanje je pomemben mehanizem za psihosocialni razvoj mladih, šole pa imajo osrednjo vlogo pri podpiranju učencev in preoblikovanju temeljnih vzrokov na spolu temelječega nasilja.

Z uvedbo posvetovalnic v šolah želimo okrepiti obstoječe mehanizme psihološke podpore in otrokom od 10. do 14. leta ponuditi varen prostor, kjer lahko svoje težave in skrbi delijo z usposobljenimi strokovnjaki (psihologi, socialni delavci).

Šolsko svetovanje

Izobraževanje je pomemben mehanizem za psihosocialni razvoj mladih, šole pa imajo osrednjo vlogo pri podpiranju učencev in preoblikovanju temeljnih vzrokov na spolu temelječega nasilja.

Z uvedbo posvetovalnic v šolah želimo okrepiti obstoječe mehanizme psihološke podpore in otrokom od 10. do 14. leta ponuditi varen prostor, kjer lahko svoje težave in skrbi delijo z usposobljenimi strokovnjaki (psihologi, socialni delavci).

Brezplačni izobraževalni viri

Z namenom pomagati mladim, učiteljem in šolskemu osebju, strokovnjakom, družinam in skrbnikom ponujamo uporabne izobraževalne vire, s katerimi bodo:

  • Izboljšali poznavanje ter razumevanje različnih vrst nasilja na podlagi spola in vseh vrst nasilja med najstniki;

  • Izboljšali zmožnost zagotavljanja ustrezne podpore otrokom z namenom zagotavljanja njihove splošne blaginje, zlasti v primerih nasilja na podlagi spola.

Brezplačni izobraževalni viri

Z namenom pomagati mladim, učiteljem in šolskemu osebju, strokovnjakom, družinam in skrbnikom ponujamo uporabne izobraževalne vire, s katerimi bodo:

  • Izboljšali poznavanje ter razumevanje različnih vrst nasilja na podlagi spola in vseh vrst nasilja med najstniki;

  • Izboljšali zmožnost zagotavljanja ustrezne podpore otrokom z namenom zagotavljanja njihove splošne blaginje, zlasti v primerih nasilja na podlagi spola.

Zakaj je ta spletna stran primerna za vas?

Otroci 10-14 let

Mladi 15-18 let

Zaposleni_e v šolstvu ali podpornih službah

(psihologi, socialni delavci)

Družine in skrbniki_ce

Oblikovalci_ke politik

Zakaj je ta spletna stran primerna za vas?

Otroci 10-14 let

Mladi 15-18 let

Zaposleni_e v šolstvu ali podpornih službah

(psihologi, socialni delavci)

Družine in skrbniki_ce

Oblikovalci_ke politik

Kontaktirajte nas

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.