Izobraževalni Viri

Izobraževalni Viri

Izobraževanje je pomemben mehanizem za družbeni, čustveni in duševni razvoj mladih, šole pa imajo osrednjo vlogo pri podpori učencem v njihovem preoblikovanju in spremembi temeljnih vzrokov nasilja na podlagi spola. Razgradnja stereotipov, spolnih vlog in norm se prične v šoli.

Oglejte si naš nabor izobraževalnih virov in gradiv, ki so na voljo učencem_kam, učiteljem_icam, šolskemu osebju, strokovnjakom_injam v podpornih službah, kot tudi družinam ter skrbnikom_cam. Viri in gradiva so osredotočeni na preventivo, informiranje, ozaveščanje in podporo.

Izobraževanje je pomemben mehanizem za družbeni, čustveni in duševni razvoj mladih, šole pa imajo osrednjo vlogo pri podpori učencem v njihovem preoblikovanju in spremembi temeljnih vzrokov nasilja na podlagi spola. Razgradnja stereotipov, spolnih vlog in norm se prične v šoli.

Oglejte si naš nabor izobraževalnih virov in gradiv, ki so na voljo učencem_kam, učiteljem_icam, šolskemu osebju, strokovnjakom_injam v podpornih službah, kot tudi družinam ter skrbnikom_cam. Viri in gradiva so osredotočeni na preventivo, informiranje, ozaveščanje in podporo.

Šolsko osebje

(npr. vzgojitelji_ce, učitelji_ce, psihologi_nje in svetovalci_ke, socialni_e delavci_ke)

Otroci in najstniki

Starši, skrbniki, družine

Šolsko osebje

(npr. vzgojitelji_ce, učitelji_ce, psihologi_nje in svetovalci_ke, socialni_e delavci_ke)

Otroci in najstniki

Starši, skrbniki, družine

Stopite v stik

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.